1 جی نیوز - یورش هوایی صهیونیستها به مواضع ارتش سوریه
عکس
تاریخ نشر : ۲۲:۴۰:۱۹, ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

یورش هوایی صهیونیستها به مواضع ارتش سوریه

گردآوری جی نیوز : ‪

​ ‬