1 جی نیوز - یورش هوایی مجدد صهیونیستها به مواضع ارتش سوریه
عکس
تاریخ نشر : ۲۱:۵۲:۰۵, ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

یورش هوایی مجدد صهیونیستها به مواضع ارتش سوریه

گردآوری جی نیوز : ‪

.

​ ‬