1 اخبار متفرقه و جذاب
عکس
آخرین اخبار
متفرقه و جذاب
قتل‌عام حیوانات بزرگ برای نجات کوچک‌ترها به گزارش العالم، آیزاک فالا سخنگوی سازمان پارک‌های ملی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که مسئولان پارک کروگر به زودی 350 راس اسب آبی و گاومیش را برای جلوگیری از تلف شدن حیوانات دیگر بر اثر خشکسالی، نابود خواهند کرد. روزنامه گاردین به نقل از فالا گزارش داد: صدها راس اسب آبی و گاومیش سال 2016 با شلیک تیر «به روشی انسانی» نابود خواهند شد تا غذای حیوانات دیگر را نخورند و حیوانات
عکس شوهر بی رحم بینی همسرش را برید به گزارش العالم، آیزاک فالا سخنگوی سازمان پارک‌های ملی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که مسئولان پارک کروگر به زودی 350 راس اسب آبی و گاومیش را برای جلوگیری از تلف شدن حیوانات دیگر بر اثر خشکسالی، نابود خواهند کرد. روزنامه گاردین به نقل از فالا گزارش داد: صدها راس اسب آبی و گاومیش سال 2016 با شلیک تیر «به روشی انسانی» نابود خواهند شد تا غذای حیوانات دیگر را نخورند و حیوانات
حمله آمریکایی ها به مواضع ارتش سوریه دراطراف فرودگاه دیرالزور به گزارش العالم، آیزاک فالا سخنگوی سازمان پارک‌های ملی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که مسئولان پارک کروگر به زودی 350 راس اسب آبی و گاومیش را برای جلوگیری از تلف شدن حیوانات دیگر بر اثر خشکسالی، نابود خواهند کرد. روزنامه گاردین به نقل از فالا گزارش داد: صدها راس اسب آبی و گاومیش سال 2016 با شلیک تیر «به روشی انسانی» نابود خواهند شد تا غذای حیوانات دیگر را نخورند و حیوانات
یورش هوایی مجدد صهیونیستها به مواضع ارتش سوریه به گزارش العالم، آیزاک فالا سخنگوی سازمان پارک‌های ملی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که مسئولان پارک کروگر به زودی 350 راس اسب آبی و گاومیش را برای جلوگیری از تلف شدن حیوانات دیگر بر اثر خشکسالی، نابود خواهند کرد. روزنامه گاردین به نقل از فالا گزارش داد: صدها راس اسب آبی و گاومیش سال 2016 با شلیک تیر «به روشی انسانی» نابود خواهند شد تا غذای حیوانات دیگر را نخورند و حیوانات
کاریکاتور | پینوکیو رییس جمهور می‌شود؟ به گزارش العالم، آیزاک فالا سخنگوی سازمان پارک‌های ملی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که مسئولان پارک کروگر به زودی 350 راس اسب آبی و گاومیش را برای جلوگیری از تلف شدن حیوانات دیگر بر اثر خشکسالی، نابود خواهند کرد. روزنامه گاردین به نقل از فالا گزارش داد: صدها راس اسب آبی و گاومیش سال 2016 با شلیک تیر «به روشی انسانی» نابود خواهند شد تا غذای حیوانات دیگر را نخورند و حیوانات
طرح: اقتصاد بیمار به گزارش العالم، آیزاک فالا سخنگوی سازمان پارک‌های ملی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که مسئولان پارک کروگر به زودی 350 راس اسب آبی و گاومیش را برای جلوگیری از تلف شدن حیوانات دیگر بر اثر خشکسالی، نابود خواهند کرد. روزنامه گاردین به نقل از فالا گزارش داد: صدها راس اسب آبی و گاومیش سال 2016 با شلیک تیر «به روشی انسانی» نابود خواهند شد تا غذای حیوانات دیگر را نخورند و حیوانات
صحنه های دیدنی یک مبارزه آزاد به گزارش العالم، آیزاک فالا سخنگوی سازمان پارک‌های ملی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که مسئولان پارک کروگر به زودی 350 راس اسب آبی و گاومیش را برای جلوگیری از تلف شدن حیوانات دیگر بر اثر خشکسالی، نابود خواهند کرد. روزنامه گاردین به نقل از فالا گزارش داد: صدها راس اسب آبی و گاومیش سال 2016 با شلیک تیر «به روشی انسانی» نابود خواهند شد تا غذای حیوانات دیگر را نخورند و حیوانات